Czy masz takie objawy?

Czy masz takie objawy?1,2,3

Objawy bólu kończyn1

Referencje

  1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018 – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; Diabetologia Praktyczna 2018,4, 1; 48-50. .
  2. Karnafel W. Benfotiamina w profilaktyce, w praktyce i w przyszłości; Kreo Warszawa 2013 
  3. Bubko I., Gruber B.M., Anuszewska E.L. Rola tiaminy w chorobachneurodegeneracyjnych; Postepy Hig Med Dosw (online), 2015; 69: 1096-1106.